Yenilebilir ve Yenilemez Enerji Kaynakları
Yenilebilir ve Yenilemez Enerji Kaynakları

Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?


Yenilenemez ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Gerek insanların, gerekse diğer tüm canlıların yaşayabilmeleri için kesinlikle enerji gereklidir. Bu denli yaşamsal önemi olan enerji, yaşam var olduğu sürece elbette ki tüketilecek ve tüketim hiçbir zaman bitmeyecektir. Enerjiye gereksinim sınırsızdır ama buna karşın enerji kaynakları sınırlıdır. Günümüzde kullanılan enerji kaynakları tükenmek üzere olduğundan yeni enerji çeşitleri araştırılmaktadır. Halihazırda kullanılmakta olan kaynaklarla henüz araştırma aşamasında olan kaynaklar henüz araştırmada aşamasında olan kaynaklardır. Resimde görülen gazete kesiğinde haber verilen elektrik kesintisi de enerji darlığından kaynakla-nan bir uygulamadır. insanlık, bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için arayışlar içindedir. Öyle ki bulunacak yeni enerji kaynaklarının tükenmeyen türden olması yönünde çaba harcanmaktadır. Enerji sıkıntısını aşmaya yönelik bu çalışmalar sırasında, enerji kaynaklarıyla ilgili olarak yenilenemez ve yenilenebilir kaynaklar şeklinde terimler türetilmiştir.
Yenilenemez enerji kaynakları: Yer kabuğunun milyonlarca yıl önceki hareketleri sırasında ormanlar, içindeki diğer canlılarla birlikte yer kabuğu içine sıkışıp kalmıştır. Orada yüksek basınç ve sıcaklık altında, milyonlarca yıl süren değişimlerle fosilleşerek taş kömürüne, petrole ve doğal gaza dönüşmüştür. Bu nedenle taş kömürü, petrol ve doğal gaza ortak bir adla fosil yakıt denilmektedir. Bir fosil yakıtın oluşumu milyonlarca yıl sürdüğü için bu tür yakıtların yeniden oluşmasını beklemek de milyonlarca yıl sürecektir. Bu nedenle kolayca yeniden oluşamayacak olan fosil yakıt kaynakları Yenilenemez Enerji kaynakları olarak adlandırılmıştır

Yenilenebilir Enerji kaynakları Nelerdir?


Fosil yakıt kaynaklarının gerek hızlı tükenişi, gerekse hava kritik yaratması gibi olumsuzluklar’, insanları tükenmeyecek ve çevre dostu enerji kaynağı arayışlarına zorlamaktadır. Bir yandan kullanılırken bir yandan da yenisi oluştuğu için tükenmeyen enerji kaynakların yenilenebilir enerji kaynakları denilmektedir. Örnek olarak güneşi, rüzgarı, okyanusları, hidrojenini, bitki ve hayvan atıklarını (biyodizel) sayabiliriz. Fosil yakıtların üstünlükleri: Bunlar doğada hazır bulunduklarından üretim gerektirmez, yalnızca arama, çıkarma, işleme ve taşıma çalışmaları gerektirir. Bu nedenle fosil yakıtların elde ediliş maliyetleri diğer enerji kaynaklarına göre düşüktür. Ayrıca fosil yakıtların kilogram başına verdikleri ısı çek yüksektir. Bu özellikleri nedeniyle fabrikalarda, elektrik üretiminde, metal endüstrisinde, otomobilier’de uçaklarda, trenlerde, gemilerde, binaların ısıtma sistemlerinde ve yüksek sıcaklık gerektiren diğer alanlarda kullanılır. Tüm bunlar fosil yakıtların üstünlüklerdir ve bu üstünlükleri nedeniyle de doğada fazla tüketilmektedir.
Fosil yakıtlar olumsuzluklar: Her fosil yakıt, hava kirliliğinin baş etkenidir. Çünkü fosil yakıt karbon temelli yakıttır, yanma sonucu karbon dioksit ve zehirli gazlar çıkar. Çok tüketilmeleri nedeniyle fosil yakıtlar çevreyi tehlikeli bir biçimde kirletmektedir. Isınmadan, motorlu taşıtlardan, fabrika bacalarından ve termik enerji santrallerinden kaynaklanan hava kirliliği, kentleri yaşanamayacak duruma getirmektedir Hava kirliliği, atmosferin yapısını bozmakta ve bu da iklimlerde olumsuz değişikliklere ne-den olmaktadır. iklim düzeninde bozulmalar nedenidir.

Hakkında Ankara Habercim Yazarı

Check Also

Hubble Uzay Teleskobu

Hubble Uzay Teleskobu

Uzayı anlayabilmek için teleskoplara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan Hubble Uzay Teleskopu en önemlilerindendir. Bu teleskobu inceleyelim.