şu çılgın Türkler
Turgut Özakman

Şu Çılgın Türkler-1

Bölüm 1: Birinci Dünya Savaşı

Sultan Reşat, İstanbul’u ziyaret eden İngiltere’nin Akdeniz Filosu Komutanı Amiral Poe onuruna 28 Haziran 1914 akşamı Dolmabahçe Sarayı’nın şölen salonunda 120 kişilik bir yemek veriyordu… Teşrifat nazırı büyük bir saygıyla yaklaştı, eğildi, olayı bildirdi: Bir Sırplı, Avusturya Veliahtı Arşidük Ferdinand’ı, Saraybosna’da öldürmüştü… 28 Temmuz 1914 günü Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun Tuna filosu Sırbistan‘ın başkenti Belgrat’ı bombaladı…

Osmanlı İmparatorluğu Almanya ve Avusturya-Macaristan’ın yanında savaşa girer. İngiltere savaş bakanı Lord Kitchener “Türkiye’yi yok edinceye kadar savaşacağız.” Emperyalistler arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun paylaşılması,6 gizli anlaşma ile karara bağlanır.1917 yılında Bolşevikler savaştan çekildiler…

30 Ekim 1918’de İngiliz deniz üssü Mondros’ta mütareke anlaşması imzalanır…

İstanbul ortaklaşa işgal edilir.1918 yazında Sultan Reşat’ın ölümü üzerine VI. Mehmet sanıyla 36.padişah olarak tahta çıkan Vahdettin, devletin ve tahtının geleceğini İngiltere’nin lütfuna bağlamıştır. Kimseye güvenmediği için ablasının kocası Damat Ferit’i ardı ardına sadrazamlığa getirir…

Yunan büyük ülküsü en ateşli temsilcisini Giritli Elefteryos Venizelos’te bulmuştur. İngiltere Başbakanı Lloyd George düşüncesini açıklar.”Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasçısı Yunanlılardır.”… 15 Mayıs 1919’da Yunan ordusu İzmir’i işgal eder.

Kaynak: Şu Çılgın Türkler, Turgut Özakman

Hakkında Ankara Habercim Yazarı

Check Also

Hubble Uzay Teleskobu

Hubble Uzay Teleskobu

Uzayı anlayabilmek için teleskoplara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan Hubble Uzay Teleskopu en önemlilerindendir. Bu teleskobu inceleyelim.