Çocuk Gelişiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Çocuk Gelişiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

  Bireyin sağlıklı bir kişilik yapısı geliştirmesi, nitelikli ve iyi bir çocukluk geçirmesine bağlıdır. Çocuk ve insan psikolojisi üzerine çalışmalar yapmış birçok bilim insanının tek bir ortak zeminde buluştuğunu görürüz ki bu da 0-6 yaşın, bireyin sağlıklı bir kişilik geliştirmesi açısından son derece kritik olduğudur. Çocuk bu süreçte konuşmayı, yürümeyi, oyun oynamayı ve sosyal hayatla iletişim kurmayı öğrenir. Bunlar başlangıçta ağlamak, uyumak ve yemek dışında aktivitesi olmayan bebekler için büyük değişimlerdir. Bu değişimler esnasında gelişimi de sağlamak mühimdir. Bireyin doğduğu andan itibaren girdiği ilk çevre ailedir. Ailede sunulan yaşantı ve uyaran zenginliği ne kadar yüksekse bireyin sağlıklı bir kimlik geliştirme olasılığı da o kadar yüksek olacaktır.

Çocuk Gelişiminde İletişimin Önemi Nedir?

     Çocuğun büyümeye başladığı dönemde sorduğu sorulara eksiksiz ve doğru yanıtlar vermek çok kritik bir süreçtir. Hayatı öğrenmek için sorduğu sorular bazen ebeveynleri bunaltabilir ancak güvenli ve sağlıklı bir kişilik gelişimi için tüm gelişim dönemlerinde çocukla irtibat halinde olmak ve ihtiyaçlarına yanıt vermek son derece önemlidir. Çocuk sorduğu sorulara yanıt buldukça öğrenecek ve öğrendiklerini hayatına uygulayacaktır. Sağlıklı iletişimin hüküm sürdüğü ailelerde çocuklar ergenlik gibi kriz dolu dönemleri de daha kolay atlatırlar. Hissettikleri farklı duyguları ya da yaşadıkları problemleri ailelerine rahatça aktarıp sorunların üstesinden daha kolay gelirler.

Çocuk Gelişiminde Ailenin Rolü Nedir?

     Çocuğun doğumdan sonra karşılaştığı ve dünyada girdiği ilk çevre olan aile, çocuğun gelişimi açısından en önemli paya sahip etmendir. Ailede sağlanan sosyal, ekonomik ve psikolojik unsurlar bireyi çeşitli yönlerden etkileyerek kişiliğini meydana getirir. Bu kişiliğin meydana gelmesi ailede bireylerin birbiriyle olan iletişiminden, saygısından, sevgisinden ve ailenin yaşam koşullarından geçer. Ekonomik, sosyal ya da ruhsal ihtiyaçları yeterli oranda karşılanmayan bireylerin sağlıklı kimlikler geliştirmeleri mümkün değildir. Çeşitli uyaranların ve yaşantıların varlığı bireyi büyüme döneminde geliştirecek ve hayata hazırlayacaktır. Ailede gösterilmesi beklenen ilgi, sevgi, hoşgörü ve kabul gibi etmenler bireyin kendine güvenini arttıracak ve hayata emin adımlarla ilerlemesini sağlayacaktır.

Çocuk Gelişiminde Sosyal Medyanın Etkisi Nedir?

     Çocuğun gelişimi içinde bulunduğu çevreyle direkt bağlantılıdır. Çevrede bulunan tüm etmenler çocuğu bir yönden az veya çok etkiler. Bugün teknolojinin gelişmesiyle çocukların ulaşabildikleri uyaranlar eskiye oranla artmıştır. Yaşantılarının ve deneyimlerinin artması, daha farklı binlerce uyaranla sosyal medya sayesinde tanışması birey için hem avantajlı hem de dezavantajlı olabilir. Bu durumun kontrollü seyretmesi çocuklar için daha sağlıklı olacaktır. Her çocuk belli gelişim özelliklerine göre büyür ve hayatı anlar. Vaktinden önce karşılaştığı yeni durumlara uygun tepkiler veremeyebilir. Bu nedenle sosyal medyanın çocukla gelişim özelliklerine paralel düzeyde temas etmesi, çocuğun dünyayı ve çevresini doğru algılaması bakımından daha faydalı olacaktır.

Çocuk Gelişiminde Yeni Doğan Kardeşin Etkisi Nedir?

     Her birey çocukluk döneminde gelişim özelliğinin bir gereği olarak benmerkezci düşünce sistemine sahiptir. Benmerkezci düşünce sistemi, bireyin çevresinde gelişen kendisiyle alakalı olan ya da olmayan tüm olayların merkezine kendisini koyması ve buna uygun tepkiler vermesi demektir. Böyle bir algılama sistemi içindeki birey, aileye katılan yeni bireyi kabul etmekte zorlanabilir. Yeni doğan birey üzerinden yapılan işler ve kurulan diyaloglar çocukta değersizlik hissi oluşturabilir. Anne babaya duyulan sevgi ve onları paylaşamama küçük yaşlarda daha çok nüksederek çocukları aksi, saldırgan bir hale sokabilir. Daha büyük yaşlarda sevgi ihtiyacının yüksek oranda karşılanmış olması ve benmerkezci düşünceden sıyrılmayla yeni doğan kardeş daha kolay kabul edilir.

 

Hakkında Ankara Habercim Yazarı

Check Also

Hubble Uzay Teleskobu

Hubble Uzay Teleskobu

Uzayı anlayabilmek için teleskoplara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan Hubble Uzay Teleskopu en önemlilerindendir. Bu teleskobu inceleyelim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir